دوستان و همراهان گرامی مستر تابلو ، به منظور سهولت در ثبت سفارشات و عدم حضور مشتریان محترم در سطح معابر ، در راستای طرح فاصله گذاری اجتماعی ، می توانند از خانه سفارشات خود را ثبت و پیگیری نمایند. بدین منظور فرم زیرین را تکمیل کرده و از خدمات اینترنتی و طراحی آنلاین رایگان بهره مند شوید.فهرست